Top Definition
A bath so hot, that when lowering yourself in, you go: "Oo! Oo! Oo! Aa!Aa!Aa!".
Nick in bathroom: "Oo! Oo! Oo! Aa!Aa!Aa!"
Sammy: Haha sounds like Nick is having a monkey bath!
viết bởi Samick Downunder 07 Tháng tám, 2005
a "bath" that cleans only the body parts that smell. monkey baths typically do not involve total immersion in bath water, but rather require only the use of a washcloth and water.
ah man i dont have enough time for a shower...i'd better just take a monkey bath.
viết bởi Melissa 11 Tháng chín, 2003
A bath that is so hot that when you sit down in it you go 'Ooh ooh ooh ah ah ah'.
I had a filthy day at work yesterday, so much so that I had to go for a monkeybath
viết bởi Geordie Paraguay-Remain 14 Tháng chín, 2010
A bath that is so hot when lowering in to it all u say is ooooh ooooh ahhhh ahhhh
viết bởi shearer 17 Tháng sáu, 2003
A bath so hot, that when lowering yourself into it, you go,"Oo! Oo! Oo!
Aa! Aa! Aa!
viết bởi Karlito 20 Tháng tư, 2003
A bath so hot, that when lowering yourself in, you go: "Oo! Oo! Oo! Aa!Aa!Aa!"
Ouch! That was a money bath!
viết bởi gbergman 20 Tháng tư, 2005
a bath which is a bit too hot
getting into the bath one day i found it a bit too hot and screamed "ooh ohh ahh ahh" like a monkey
viết bởi joe 14 Tháng chín, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×