tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
Slang for the Nintendo Gamecube game 'Super Monkey Ball'.
I achieved a very high score on Monkey Bollocks
viết bởi Stephen Miller 07 Tháng mười một, 2003
 
2.
A silly silly person
Hey you shouldnt watch TV in the bath, monkey bollocks.
viết bởi DomDog 03 Tháng mười, 2003