tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
A person who masterbates way too much.

Scott is the biggiest monkey spanker I no.

viết bởi Jon Simon 15 Tháng mười hai, 2002
 
2.
loofey
you monkeyspanner loofey
viết bởi andy thomas 19 Tháng tám, 2003