Top Definition
A notorious vandal that paints flying monkeys throughout Detroit's urban landscapes. Something of a local villian.
"Did you see that the Monkeybird tagged the museum last week?"
viết bởi Johnsonville 02 Tháng năm, 2005
Someone who knows they have HIV, and they fly around giving it to other people.
" that dirty little monkey bird"
viết bởi Flintown 14 Tháng ba, 2014
The name of the flying beasts in The Wizard of OZ. Also can be associated with hideous looking females.
"Damn man, that woman be looking like a monkeybird!"
viết bởi Hosami 17 Tháng ba, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×