no variety, same old thing
Steve is really monotonous in the sack
viết bởi hailey 17 Tháng mười, 2004
Top Definition
To be repetitive and boring
This english class is really monotonous
viết bởi Neo-Generation 06 Tháng mười một, 2003
doing crazy shyt all the time, something that you might think is crazy, out of control ect...
Marcello, your monotonous!
viết bởi ajismonotonous 04 Tháng ba, 2012
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×