aka: camel-toe. When a woman (usually a cowgirl) wears pants that are too tight and rides up their crotch.
Damn! did you see the moose knuckle on that chick?
viết bởi Jennifer 06 Tháng bảy, 2004
Large, Defined outline of the male/female package.
"Hey, you walkin, trim up that moose-knuckle!"
viết bởi Radar 15 Tháng ba, 2004
bearded clam
punani in full effect
viết bởi wendy 15 Tháng mười hai, 2003
Rather large vaginal lips that hunger/feed off of panties and denim crotch.
Damnit, I wanna lick her Moose-Knuckle!
viết bởi daytripa 01 Tháng năm, 2003
Bush's pathetic padded pelvic package at the aircraft carrier landing.
There were so many sox stuffed into his crotch that his moose-knuckle made it difficult for him to walk around it.
viết bởi Renee 11 Tháng năm, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×