tìm từ bất kỳ, như là muddin:
 
1.
If you are mortal enemies with someone you are Morati with them.
We're Morati now! I hate you!
viết bởi titsandvjj4life 06 Tháng chín, 2011
 
2.
A moving vehicle
Keep control of your moratis!!
viết bởi glowstick 08 Tháng hai, 2009