tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
it usually means a slag or hooker
that girl is Morbiferous
viết bởi bobby 27 Tháng mười, 2004