tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Waking up aroused. (f)
OH SHIT I WAS THINKING OF GOOD SHIT AND MY SHITS ALL SHITTY NOW GUYZ. MORNING MARSH.
viết bởi snizzletz 11 Tháng bảy, 2011