tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When a male wakes up with a boner that pushed the blankets up,in the shape of a tent
I went in to ask if he wanted breakfast and he had a morning tent!
viết bởi Slick Nick12 30 Tháng mười một, 2008