Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là seagulling:
 
1.
Northern slang term for Wm Morrisons Supermarket, a major retail establishment in the UK.
Let's go to Morriebobs for summat to eat, I'm starving.
viết bởi ciba 08 Tháng sáu, 2007
3 2

Words related to Morriebobs:

booze food morrisons supermarket yorkshire