tìm từ bất kỳ, như là fellated:
 
1.
A corruption of Morse Code / CW.
You need a key to send Morris Code.
viết bởi Green Curtain 26 Tháng chín, 2007
197 81