tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The combination of mohawk vodka and tang. Some say its a "low end society drink".
Originates from Flint, MI
"Hey man lets get crunked on Motang"
viết bởi Joebot 08 Tháng mười, 2004