tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Something disgusting
Me: Dean, do you like banoffee pie?

Dean: Ergh no, it's ya mothers mank!!
viết bởi h1987 07 Tháng hai, 2011