tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
Fat female in Punjabi. Could also refer to a homie.
Look at that moti eat that sandwich
What up moti
viết bởi Onk 18 Tháng tư, 2008
 
2.
Fat female in Punjabi. Could also refer to a homie.
Look at that moti eat that sandwich
What up moti
viết bởi Onk 18 Tháng tư, 2008
 
3.
SOJA
Look at that moti, she's such a Soja o.O
viết bởi Bahsd 29 Tháng mười hai, 2011