tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
An asshole driver.
That motorasst just cut me off!
viết bởi carmen06 13 Tháng mười, 2009

Words related to Motorasst

assholes drivers driving motorist vehicle