tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
when dat girl be bringing her titties out and hop on yo dick
Person: i'm gunna mount yo shit up!
Person 2: do it brah
Person: Mounting sex FTW
viết bởi Duskyyy 12 Tháng mười hai, 2013