tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Miserable, spoil sport.
Stop being mourngy and come play football.
viết bởi Dill 02 Tháng mười hai, 2003