tìm từ bất kỳ, như là sparkle pony:
 
1.
We moved friars on our discussion about the use of organic products.
viết bởi EMB1 18 Tháng sáu, 2011