Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:
 
1.
Being a Grandma ; A tall black guy : Nipple rubber
Hey, you're a mozerati!
viết bởi Jesse Grandma Lover 12 Tháng tư, 2007
2 2

Words related to Mozerati:

black man cheese grandma nanny