tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A shorter more convenient way to say mozzarella sticks.
Mozie Sticks taste so good.
viết bởi Mr. Ryon 01 Tháng tư, 2010