tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
what i named my beloved penis
Were going to go in deep tonight Mr.Knobby
viết bởi Iwillrapeyouinyoursleep 02 Tháng tám, 2010
 
2.
A song that bumps as hard as an erection
Holy Shit! where did you find this song, it goes Mr. Knobby hard
viết bởi psuedoman2202 04 Tháng sáu, 2011