the state of or being GOD.
Hey, let's go worship Mt. Dew. Yes, Mt. Dew loves us as no other.
viết bởi Zombi 29 Tháng mười hai, 2003
Simply put.... breast sweat
Stacy: OMG! Its soo hot out here!

Julie: I know. All these guys keep staring at my chest. If they only knew how much Mt. Dew I was making, they wouldn't be so intrested.
viết bởi IcemanPDT 06 Tháng mười, 2011
a bladder stimulant .. that is mighty tasty
why is it that you can only get baha blast mt dew at taco bell .. why srsly tell me why ??

viết bởi sarahbear2 12 Tháng sáu, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×