tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
One who is a master in muff
Steve is the next muff jedi
viết bởi King Saviola 12 Tháng năm, 2004