tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A hot girl with snake bite(piercing). Muffin = Hot girl, Spikes = Snake Bite!
Hey, check that muffin with spikes! Tasty!
viết bởi RanDOmloell 11 Tháng năm, 2009

Words related to Muffin with spikes

girl hawt piercing snake-bite