tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
To get the full potential of something.
G-pooch: 'You going to the gym again tonight?'
T-dog: 'Yeh mate, getting my Muffins worth'
viết bởi G-pooch 03 Tháng mười, 2008