tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
the coolest guy on longIsland
hey look its muffinz he is the coolest guy i know
viết bởi bong_boy387 24 Tháng ba, 2008