tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Slang term for mother fucker

Slurred version of mufugga
Drunk person: he's such a mufugga

sober person: you mean mother fucker?

drunk person: fugg off
viết bởi fdfadfadsfadsfad 04 Tháng ba, 2011