Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
The noun of mufugly, meaning mother fucking ugly.
"You're such a mufugler!"
viết bởi Alyshia 08 Tháng sáu, 2005
2 7