tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
The sweetest girl on the earth.
(Sanskrit origin)
You can not be sweeter than Mugdha!
viết bởi Indian Vocab Expert 04 Tháng hai, 2010