tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
The act of contiinually spillling food on ones self.
He was sitting at the resturant and mugeled himself.
viết bởi akbars 24 Tháng mười hai, 2010