tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
Muggilled is when you are mugged and killed. So someone mugs you then kills you, vice versa.
Person 1 ran into the alley and muggilled someone, then hid from the cops.
viết bởi chopperdiva2 17 Tháng chín, 2010