tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Polymorphic noun.
Good mulop. Would you like a cup of mulop? Perhaps the mulop will win the mulop on the mulop today.
viết bởi Roshan 06 Tháng mười hai, 2003