tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Weed, pot, marajuana
i like to smoke multa everyday.
viết bởi Jim Muller 23 Tháng mười một, 2006