tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
When you flip someone off and say FUCK YOU at the same time.
viết bởi The Squid 20 Tháng ba, 2003
 
2.
Trippin' wit yo' homies.
"I'm just chillin', killin' multimedian'
viết bởi Mr Psycho T 28 Tháng tư, 2005