tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
When your completely munt of your brain.

'On the bender for 5 days. I'm a munt crab'
Munt crab munging
viết bởi Munty 03 Tháng bảy, 2013