tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
To describe something beyond the standard level of cute.
Steve Murphy's penis is mursity!!
viết bởi Tomp1000 07 Tháng năm, 2011