Top Definition
An obsessive fan, of the obsessivly amazing British band MUSE.
Hey, have you heard the new Muse song???

What a dumb fucking question to ask a muser
viết bởi Baron Von Kevin 02 Tháng mười, 2007
A bunch of people who lip sync their way to fame 😂🙄
me: musers have no talent
viết bởi Lynne's 14 Tháng tám, 2016
Someone who makes musical.lys on the app musical.ly.
" Omg Tessa.bear is my favorite muser she's a great dancer, really nice to her fans and makes greats musical.lys"
viết bởi Hay07 23 Tháng năm, 2016
A cringey teenage kid who makes 15 second lip syncing videos for a living.
you are a really cringey Muser
viết bởi Natalie Lynn 09 Tháng tám, 2016
Someone who makes lip syncing videos on music.ly
I am a muser and a youtuber
viết bởi Honeybea 17 Tháng sáu, 2016
Someone how makes lip syncing videos on music.ly
I am a muser and a YouTuber
viết bởi Honeybea 17 Tháng sáu, 2016
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×