tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a comeback insult to an overly P.C. bastard
P.C. bastard: Racist!

Comeback: Mushroom Tosser!
viết bởi H.A.L. 12 Tháng năm, 2011