tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Term for Muslims that run for public office on the democrat ticket.
We need a Muslocrat to run against that Musluplican Obama.
viết bởi Tamryn 05 Tháng tám, 2007
 
2.
Term for Muslims that run for public office on the democrat ticket.
We need a Muslocrat to run against that Musluplican Obama.
viết bởi Tamryn 05 Tháng tám, 2007