tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
Someone who is godly, a higher power
Mussie is a god
viết bởi John227 24 Tháng hai, 2009
 
2.
To be keen to do something
i.e. keen as mustard
man I'm hell mussie to play football
viết bởi Gazamattaz 23 Tháng tư, 2008