tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The act of farting directly into a vagina during sex, also known as fuckfarts or a Dutch Pantry.
Aaron gave Josie a Musty Billows.
viết bởi Saxy_Bastard 07 Tháng một, 2010