tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
Licking the prolapsed anus of a veteran porn star.
Cole got pink eye after doing the musty buffalo on that skank he took home from the strip club.
viết bởi refriedchicken 22 Tháng hai, 2013