A cool bunch of radasses from a crackhead town. A lot cooler than you.
Hey did you see those mutha fuckas?

Ya, they sure are a bunch of hardasses!
viết bởi A dawg 21 Tháng ba, 2005
Mother Fucker. Meaning a dickhead or friend.
Or rarely someone who fucks someone's mum.
"That mutha-fucka has pissed me off one too many times."
"What up, muthafucka?"
"That Mutha-fucka is rooting some MILF at the moment."
viết bởi Diego 17 Tháng tám, 2003
One who has sex with their mother
You mutha fucka
viết bởi Chumpee 01 Tháng chín, 2003
Word pertaning to having sexual intercourse with a female
I want to pheferino with that chick over there.
viết bởi lennen 14 Tháng ba, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×