tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
To cut down your own parts of your body.
Holy shit Bob! Why the fucking hell did you mutilate your leg??
viết bởi DarkProdigy 02 Tháng ba, 2008