tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
Rebecca Black's god damn moment.
Eric: woohoo, i aced my exam!! its my moment!

Sam: dude... its Rebecca Black's moment.

Eric: .......... *laughs*
viết bởi Rebecca Black Fame 20 Tháng bảy, 2011