tìm từ bất kỳ, như là smh:
 
1.
The combination of Mystified and Confused.
I was so mysticated by the succubus's pure beauty.
viết bởi Tyrone Muffassa 19 Tháng sáu, 2014