Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
when a girl stops in the middle of giving a hand job
shit, i got an N special last night, i need a little alone time.
viết bởi amyelizabethanneenglish 11 Tháng mười, 2005
15 13

Words related to N special:

ball blue hand job natal special