Top Definition
Native Americans With Attitude, A native american that has an attitude toward others.
Also known as a group of natives that stick close together
Boy: Damn that indian just told me to fuck myself!

Friend: Wow he must be part of th N.A.W.A.
viết bởi A-Hank lips 22 Tháng mười, 2009
Sexiest man alive. Everyone totally wants him. COOL.
A: I wish i was cool.
B: everyone wishes they were Nawa

A: I totally want someone
B: we know you want Nawa, Alan.
viết bởi Nawa's secret sex 20 Tháng tư, 2005
A name used by Tramps used For tramps Dickheads.....
Dude Stop being a Nawas for fucks sake
viết bởi nooo4324252525235 20 Tháng một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×