Top Definition
Native Americans With Attitude, A native american that has an attitude toward others.
Also known as a group of natives that stick close together
Boy: Damn that indian just told me to fuck myself!

Friend: Wow he must be part of th N.A.W.A.
#nawa #native boy #indian #or native wit atitude #chae haw
viết bởi A-Hank lips 22 Tháng mười, 2009
5 Words related to N.A.W.A
Sexiest man alive. Everyone totally wants him. COOL.
A: I wish i was cool.
B: everyone wishes they were Nawa

A: I totally want someone
B: we know you want Nawa, Alan.
viết bởi Nawa's secret sex 20 Tháng tư, 2005
A name used by Tramps used For tramps Dickheads.....
Dude Stop being a Nawas for fucks sake
#wanker #fucker #dickhead #pussyo #mother
viết bởi nooo4324252525235 20 Tháng một, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×