Tall and/or lanky teenager..known to be obsessive about televisions. Also nicknamed block or squarehead to resemble the tv itself.
Oi you stop watching spongebob squarepants and get out here you stupid neam!
viết bởi Frejieor 02 Tháng một, 2005
5 Words related to N.E.A.M
Top Definition
Acronym for Not Even a Milf
Guy 1 : Dude check out that woman at Gold's in the guys section

Guy 2: Shes not even hot!

Guy 1: yeah she must be a N.E.A.M
#milf #not #even #acronym #neam
viết bởi Tronathon 18 Tháng tám, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×